مدارک تعویض شناسنامه
  • تعویض شناسنامه جدید

    تعویض شناسنامه هوشمند همانطور که می دانید کارت های ملی قدیمی و همچنین شناسنامه ها ی طرح قدیم، در راستای ا ...

    تعویض شناسنامه هوشمند همانطور که می دانید کارت های ملی قدیمی و همچنین شناسنامه ها ی طرح قدیم، در راستای اجرای قانون ثبت احوال باید تعویض شوند و نوع هوشمند صادر شود. هموطنان گرامی برای ثبت نام کارت ملی ...

    بیشتر بخوانید