تفاوت شعبه و نمایندگی بیمه
  • تفاوت بین شعبه و نمایندگی

    تعریف شعبه و نمایندگی شاید شما هم شعبات نمایندگی شرکت های مختلف را دیده باشید و در مورد اختیارات و مسئولی ...

    تعریف شعبه و نمایندگی شاید شما هم شعبات نمایندگی شرکت های مختلف را دیده باشید و در مورد اختیارات و مسئولیت های آن ها اطلاعات زیادی نداشته باشید. در ادامه با ما همراه باشید: شعبه چیست؟ بعد از تاسیس شرک ...

    بیشتر بخوانید