Eos در آزمایش خون چیست؟

Eos در آزمایش خون چیست؟

Eos چیست؟

برای اکثر افراد این کنجکاوی پیش آمده است که در تکاپوی یافتن نتایج یک ازمایش خون باشند. اما همانطور که می دانید تجزیه و تحلیل جواب یک آزمایش خونه فقط از عهده پزشک و افراد مطلع برمی آید. آزمایش خون ساده ترین و ابتدایی ترین آزمایشی است که یک پزشک برای تشخیص بیماری بیمار خود از آن استفاده می کند.

امروزه آزمایش خون در دسته بندی های مختلفی ارائه و گرفته می شود. به عنوان مثال چند نمونه از دسته بندی های آزمایش خون عبارتند از: هماتولوژی، بیوشیمی،ایموتولوژی و ارزیابی هورمون ها. در ابتدا می بایست بدانید که حروف اختصاری در هر آزمایش به چه معنا می باشد.

 

 حروف اختصاری
 ویژگی های حروف اختصاری
FBSقند خون ناشتا
MCHCغلظت متوسط همو گلوبين
WBCشمارش گلبول هاي سفيد
RBCشمارش گلبول هاي قرمز
HBهمو گلوبين
HCهماتو کريت( درصد گلبول هاي قرمز در خون )
HCVمقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز
HCHمقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز
R.D.Wضريب تغييرات اندازه گيري گلبول هاي قرمز
PLTشمارش پلاکت ها
PTEدر صد پلاکت ها
MPVحجم متوسط پلاکت ها
MCHوزن متوسط هموگلوبين
MCVحجم متوسط هموگلوبين
RDWپهناي گلبول قرمز در منحني
UA 

تجزيه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده هاي متراکم )

TGsتري گليسيريد   ( چربي که باعث رسوب در رگ هاو عروق مي شود )
HCGتست حاملگي
FSBآزمايش قند خون

Eos در آزمایش خون چیست؟

در اینجا می خواهیم به بررسی مقدارEOS در نتایج یک آزمایش خون بپردازیم.

ائوزینوفیلها بطور طبیعی ۲ درصد لکوسیتها را تشکیل می‌دهند. این سلولها اهمیت قابل ملاحظه‌ای در حفاظت بدن در برابر عفونتها دارند. این سلولها دارای گرانولهای فراوان هستند و این گرانولها بوسیله ائوزین یا فلوکسین Floxine رنگ می‌گیرند و بزرگتر از گرانولهای نوتروفیلی هستند. این سلولها ، سلولهای فاگوسیتی هستند اما این خاصیتشان کمتر از نوتروفیلهاست ائوزینوفیلها کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی را منهدم می‌کنند و بر علیه انگلها مبازه می‌کنند یکی از عفونتهای انگلی ، شیستوزومیاز نام دارد که ائوزینوفیلها به اشکال جوان انگل چسبیده و بسیاری از آنها را می‌کشند. تعداد ائوزینوفیلها در خون در ساعات مختلف روز متفاوت است. در افراد سالم بیشترین مقدار معمولا در ساعت ۳ صبح می‌باشد اما بهرحال کمتر از ۴۰۰ در میلیمتر مکعب خون است.

مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *